milex-ecochem logo MILEX - ECOCHEM

Start / Oferta / Reparatury / Utrzymanie / Serwis WIEDS AG

BIO-NEUTRAL (Art. Nr 413207)

 

Biologiczna kontrola zapachów, fetorów.Nowoczesny środek do biologicznego zwalczania fetorów. Anuluje nieprzyjemne zapachy natychmiast.

BIO-NEUTRAL jest nowoczesnym produktem do zwalczania nieprzyjemnych zapachów, powstających podczas procesów rozkładu organicznych odpadów. Bio-chemiczne działanie preparatu wspomaga naturalne procesy i neutralizuje zródło powstawania fetoru.

BIO-NEUTRAL zawiera specjalne, naturalne szczepy bakterii, które już w najmniejszej ilości ” rozbijają organiczne odpady i aktywują proces samooczyszczania, tzw.bio-katalizę.

BIO-NEUTRAL usuwa nieprzyjemne zapachy po pożarach i szkodach wodnych. Również fetory zgnilizny, stęchlizny, dymu lub moczu.

BIO-NEUTRAL stosuje się w zależności od rodzaju problemu w postaci nierozcieńczonej lub rozcieńczony w stosunku do 1:30. Zródło problemu wstępnie usunąć mechanicznie i na skażoną powierzchnie nanieść preparat- (natryskując, napylając). Optymalny do stosowania w toaletach, śmietnikach, pojemnikach odpadowych w żezniach, pojazdach i kontenerach do wywozu odpadów,studniach chłonnych i kłatkowych hodowlach zwierzęcych,preparat można również stosować do usuwania ekstremalnych zapachów z wykładzin podłogowych oraz do zapobiegania powstawaniu procesów gnilnych myjniach itd.

BIO-NEUTRAL nie zawiera fosfatów, azotanów,toksycznych związków, fenolowych środków dezynfekujących lub formaliny, nie powoduje korozji i nie posiada właściwości wytrawiających. Zawarte składniki aktywne, przy zgodnym z zaleceniami sposobie zastosowania, w zakładach spożywczych nie ma żadnego wpływu na zdrowie człowieka i nie kontaminuje produktów spożywczych

UBA,(Federalny Urząd Ochrony Środowiska, Niemcy): 0973 0094