milex-ecochem logo MILEX - ECOCHEM

Start / Oferta / Aerozole techniczne

ISOBELL SUPER Spray (Art. Nr 683200) Wysokiej wydajności smar specjalny

 

Wysokowydajny środek smarujący o znakomitych właściwościach adhezyjno-smarujących i antykorozyjnych.

ISOBELL SUPER jest pełnosyntetycznym smarem, zawierający dużej lepkości, adhezyjne polimery i specjalne chemikalia. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości oraz doskonałej odporności na temperatury wykazuje właściwości smaru, których nie posiadają konwencjonalne tłuszcze smarne.

Zabezpieczone produktem ISOBELL SUPER wyposażenia lub urządzenia wykazują dużą odporność na deszcz, powtarzające się czyszczenia pod wpływem pary, sterylizacje parowe lub czyszczenie detergentami bez uszkodzeń przeciwkorozyjnej warstwy ochronnej.

ISOBEL SUPER wykazuje znakomitą skuteczność w licznych trudnych zastosowaniach smarów, dla których dotychczas nie znaleziono żadnych zadowalających rozwiązań.
ISOBEL SUPER jest ekonomiczny ze względu na małe zużycia i dłuższe odstępy smarowania, 4 – 6 razy mniejsze straty i odporność na starzenie.
ISOBEL SUPER pełni rolę cennej pomocy dla techników konserwujących. Działa skutecznie często na obszarach, gdzie inne smary nie działają.
Korzystne wyniki osiągane są wszędzie tam, gdzie urządzenia znajdujące się na wolnym powietrzu narażone są na wilgoć, gorącą i zimną wodę, środki żrące, środki czyszczące, sole, ocet, kwasy, wodę solną lub parę.

Mowa o takich urządzeniach jak:

ISOBELL SUPER należy nanieść na części przeznaczone do smarowania. Unikać
nadmiaru środka. By osiągnąć optymalne rezultaty należy usunąć pozostałości środków smarnych z powierzchni przeznaczonych do smarowania.
Konwencjonalne smary często rozpływają się i powodują niedostateczne nasmarowanie.
Stosujcie Państwo ISOBELL SUPER w przekładniach, linach i kablach stalowych oraz wszelkiego rodzaju maszynach, gdzie małe rozpryskanie smaru może spowodować zabrudzenie części urządzenia, podłogi lub okolic. Dotyczy to maszyn tekstylnych, drukarskich, urządzeń browarowych i do produkcji napojów, wyposażeń biurowych i innych urządzeń, w których przy częściach ruchomych może wystąpić utrata smaru.

Gdzie wymagana jest niezwykła lepkość:
Z powodu wysokiej lepkości przy podwyższonych temperaturach, zadowalającej płynności przy niskich temperaturach oraz nadzwyczajnej tolerancji ISOBELL SUPER tłumi wstrząsy elementów i zapobiega wibrowaniom, hałasowi lub tarciom.
ISOBELL SUPER można zmieszać z innymi smarami dla poprawienia ich lepkości i tym samym poprawić zachowanie pod wpływem temperatur. W takich przypadkach pomocny może być dodatek 5 – 30% ISOBEL SUPER do odpowiedniego smaru, który poprawi wskaźnik lepkości (V.I) smaru.
Dodany w takiej koncentracji ISOBELL SUPER nadaje się do smarowania maszyn, które eksploatowane są w ciągłych temperaturach od 80ºC do 130ºC.

OGRANICZENIA:
Nierozpuszczonego ISOBELL SUPER nie można stosować w systemach smarowania obiegowego i ciągłego. Nie można go stosować także wtedy, kiedy powstaje niebezpieczeństwo wzrostu temperatury powyżej 130ºC. Nie można doprowadzić do zetknięcia się ISOBELL SUPER z żywnością. Jest bardzo ważne, by wcześniej przeprowadzić test zgodności w stosowaniu z innymi smarami, mimo że ISOBELL SUPER zgodny jest z większością produktów przemysłowych.

Wskazówki dotyczące użytkowania:

Przykłady zastosowania ISOBELL SUPER przy ochronie następujące urządzenia:
1. Wyposażenia budowlane, górnictwo:

2. Rybołówstwo żeglugi morskiej

3. Przemysł spożywczy

4. Przemysł techniczny i metalurgiczny, górnictwo

5. Przemysł szklarski

6. Urządzenia i maszyny rolnicze

Opakowania:
400ml aerozol
500ml aerozol