milex-ecochem logo MILEX - ECOCHEM

Start / Oferta / Reparatury / Utrzymanie / Serwis WIEDS AG

LOPRAN (Art. Nr 515605)

 

Środek kompleksujący specjalnie stworzony do zastosowań w wodnych systemach chłodzenia.Zabezpiecza przed korozją i tworzeniem się stwardniałych osadów. Podwyższa wydajność systemów chłodzących

LOPRAN jest produktem specjalnym do wodnych systemów chłodzenia. Wykazuje bardzo dobre właściwości kompleksujące iony wapnia i magnezu przy bardzo szerokim spektrum pH.Powstałe związki matalokompleksowe są wodorozpuszczalne co zapobiega wytrącaniu, osadzaniu sie nawet przy twardości wody 100 dH.

LOPRAN który stosuje się regularnie i w odpowiedniej ilości gwarantuje optymalne działanie i wydajność systemów i zapobiega redukcji parametrów systemowych.

Zastosowanie:
W zależności od rodzaju systemu chłodzącego stosuje się roztwory od 0,1% do 1,0% stężenia.

Techniczne dane:
Lopran jest mieszanką polimerów kwasu karboksylowego i synergetycznej mieszanki kwasu fosforowego i aktywatorów.

Wartość pH(1%): ok. 8,7
Wodomieszalność: mieszalny w każdym stosunku
Okres składowania: 1 rok w temp. „pokojowej”
Wygląd: brązowa ciecz